Inspiratie en bezieling

Als zusters proberen we ons met hoofd, hart en handen in te zetten voor een wereld waarin mensen tot hun recht komen. Ieder doet dat op haar eigen manier. Ieder zet zich in naar de mate van haar mogelijkheden. Maar we hebben hetzelfde levensthema. We zetten ons allemaal in voor medemensen, zetten ons hart open voor wie ons nodig heeft. Daarbij richten we onze ogen vooral op degenen die een kwetsbare positie terecht gekomen zijn. Het maakt niet uit hoe jong of oud je bent: aandacht hebben voor een ander kan altijd. In onze visie gedijen mensen beter als ze gezien worden en gekend zijn. Dat blijven we, steeds opnieuw, met vallen en opstaan, proberen.

Zo willen we volgelinge zijn van Jezus van Nazareth. In zijn geest proberen we bij te dragen aan een heilzame wereld en mee te werken aan zijn Rijk van liefde en gerechtigheid. Vertrouwend op Gods liefde en Voorzienigheid geloven en verwachten we uiteindelijk een nieuwe Jeruzalem, waar geen armen meer zijn, waar niemand voor iemand bang hoedt te zijn, waar niemand honger heeft en niemand wordt uitgesloten.