Organisatiestructuur

De gezamenlijke Besturen bestaan uit

Congregatiebestuur

Zr. Riet Hendriksen
Zr. Ellen Terpstra
Zr. Mathea Levering
Zr. Yosé Höhne-Sparborth
algemene overste
lid
lid
lid

en

Benoemde bestuursleden van de Beheerstichting

De heer Piet Hein Hupsch
De heer Ben Leliefeld
De heer Emile Duijsens
Mevrouw Ellen van Dam
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

De besturen werken in vier portefeuilles:

– Religieus Leven en Welzijn

– Algemene en Juridische Zaken

– Personele Zaken

– Financieel en Materieel Beheer