Leven in gemeenschap

Leven in gemeenschap: gelofte van maagdelijkheid
(het celibaat)

“Relaties zouden nooit zo exclusief moeten zijn dat ze anderen uitsluiten – dat is niet goed voor een mens. Daarover gaat volgens mij deze gelofte.”
Het celibaat betekent niet dat je liefdeloos bent. Wij verbinden ons niet met één persoon in een exclusieve liefdesrelatie; we zoeken liefdevolle verbondenheid met alle mensen, niet alleen met degenen die van je houden. Van mensen die verwaarloosd zijn proberen we hun menselijkheid te beleven, we proberen van hen te houden, zoals ze zijn. Zo hopen we hoop en hulp te brengen zodat het leven morgen beter kan zijn dan vandaag, in naam van Degene, die leven heeft beloofd in overvloed.

De gelofte van maagdelijkheid verwijst naar liefde die niemand uitsluit en goddelijke dwaasheid als de dragende krachten in het leven