Wie zijn wij?

We zijn vrouwelijke religieuzen, kloosterzusters. Onze congregatie is een actieve congregatie. We hebben gewerkt in maatschappelijke functies: opvang, onderwijs, zorg. Samen vormen we een gemeenschap. We delen geld en goederen met elkaar en zijn niet getrouwd. Vanuit ons geloof zetten we ons in voor anderen. We geloven dat de God van de bijbel ons oproept mee te werken aan een wereld waarin ieder mens een menswaardig bestaan kan opbouwen. Het geloof in Gods alomvattende liefde en het geraakt zijn door het leven van Jezus vormen samen de spirituele bron.

We zijn een gemeenschap van ouderen. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zijn onze taken op het gebied van onderwijs en zorg geleidelijk overgenomen door de overheid en maatschappelijke instellingen. Dat was een tijd, waarin maatschappij, kerk en religieuze wereld sterk veranderden. We hebben in die jaren besloten geen nieuwe leden meer aan te nemen. Dat betekent nu dat we allemaal 65+ zijn. Dat betekent ook dat we voor nieuwe vragen staan. We gingen naar het klooster om voor anderen te zorgen. Inmiddels zijn we in toenemende mate zorgbehoeftig. Dat is niet dramatisch. Er zijn vaker congregaties ontstaan en weer verdwenen. Daar gaat het niet om. Het gaat ons om het Rijk Gods: waar gerechtigheid, vrede en eerbied voor de schepping hand in hand gaan.