Deel zijn van een groter geheel

In de Geloften worden wij eraan herinnerd dat we niet de Eerste zijn en niet de Laatste zijn. We zijn deel van een keten van generaties. Wat wij doen heeft gevolgen voor anderen. We zijn niet de Enige. Dat schept verplichtingen. We voelen ons verantwoordelijk van hoe er met de aarde, met de schepping, wordt omgegaan. We dragen zorg voor anderen, in het bijzonder voor kwetsbare mensen.

Gelofte van armoede
“Ik let er altijd op dat ik de kraan niet laat lopen en dat ik de lichten uitdoe als ik wegga.”

We willen bewuste keuzes maken bij de aanschaf en het gebruik van goederen. Huis, tuin, spullen die we gebruiken, alles onderhouden we zorgvuldig. Duurzaamheid staat bij ons hoog aangeschreven. We staan kritisch aanzien van overmatig consumeren. We hechten aan een zorgvuldige omgang met het milieu, aan een goede omgang met de schepping.
In spirituele zin heeft de gelofte van armoede te maken met loslaten, met onthechten. Het is niet vanzelfsprekend dat er allerlei goederen zijn. Dat besef helpt om tevreden te zijn en te kunnen genieten van wat er is.

Gelofte van gehoorzaamheid
Gehoorzaamheid? Dat gaat over gehoor geven aan elkaar. Ook als iemand je niet zo ligt probeer je je open te stellen voor die ander. Dat is niet altijd gemakkelijk hoor!
Leren luisteren naar elkaar, respect tonen, open staan voor andere meningen vinden we heel belangrijk. We weten ook dat dat een levenslange oefening is. In ons gebed en in ons handelen houden we onze oren geopend voor mensen die in de knel raken en vragen aandacht voor hun situatie. Dat past bij een economie waarin belangen van mensen en van groepen mensen worden afgewogen. Van een economie waarin iets anoniems als “de vrije markt’ de doorslaggevende factor is, verwachten we weinig heil.
In spirituele zin gaat de gelofte van gehoorzaamheid erover, dat niet alles om jou draait. Je bent de Ene niet. Goed samenleven en goed samenwerken kan alleen als je goed naar jezelf kunt luisteren én als je de ander, die anders is dan jij, goed kunt verstaan en in haar of zijn waarde kunt laten.