Maria Strootfonds

Maria Strootfonds

Het Maria Stroot Fonds is voortgekomen uit de Commissie Bijdragen.
In 2004 werd het Maria Stroot Fonds een zelfstandig onderdeel van de congregatie.
Het bestuur bestaat uit vijf personen, deels leden en deels niet-leden van de congregatie.

Het Maria Stroot Fonds steunt kleinschalige projecten in alle delen van de wereld, die om enige reden niet zo gemakkelijk bij de grote fondsen terecht kunnen. Wel participeren we soms in grotere projecten, als ze gericht zijn op structurele verbetering van gemarginaliseerde groepen mensen.

We zijn een beperkt fonds zonder eigen screeningsmogelijkheid. Het betekent dat we ons beperken tot projecten waarmee we op enigerlei wijze historische banden hebben, door onze werkzaamheden, door onze medezusters, via medewerkers.

Lokale hulpprojecten met het zuiden steunen we hooguit als de locatie in Nederland historische banden met ons heeft.

We steunen projecten in een kleine waaier van accenten: vrouwen, jongeren, armoede, structuurverbetering (vredeswerk, milieu), vluchtelingen.
Voorkeur geven we aan projecten die de dagelijkse situatie structureel weten te verbeteren.
Enkele projecten waarmee we ons echt verbonden voelen:

  1. De arbeid van de Zusters van de Heilige Familie in Bangka, die het werk van onze zusters daar voortzetten.
  2. De arbeid van de paters Redemptoristen en van enkele niet-religieuzen, die collega’s waren van onze zusters in Brazilië of die daar de arbeid voortzetten.
  3. De twee huizen voor de opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Amsterdam: Henriëtte Tubmanhuis, Jeanette Noël Huis.