Liefdewerk

ISVN001Van de hand van Annelies van Heijst verscheen in 2002 een historisch onderzoek naar het katholieke liefdewerk in de 19de eeuw. Daarvoor onderzocht zij onze congregatie: Liefdewerk. Een herwaardering van de caritas bij de Arme Zusters van het Goddelijk Kind, sinds 1852

Het is een uitstekend boek over de geschiedenis van onze congregatie. Het boek heeft echter een veel bredere opzet. Het geeft op een heldere en inzichtelijke manier een beeld van de opkomst van de vele religieuze congregaties in het midden van de negentiende eeuw en hun inzet voor kwetsbare groepen: kinderen, zieken, ouderen. Karakteristiek voor de zorg van religieuzen was de institutionele inbedding en de ontwikkeling van professionaliteit. In het boek is zowel aandacht voor de minder positieve ervaringen die mensen hebben opgedaan met deze vorm van zorg, als voor de toewijding en professionele inzet van vele religieuzen.