kobus

Missiezusters achter het gedèk

In augustus 1925 vertrokken de eerste acht zusters van de Congregatie der Zusters van “De Voorzienigheid” naar het eiland Bangka in toenmalig Nederlands-Indie. Bij het uitbreken van de oorlog waren er reeds 22 zusters werkzaam op Bangka. Over de gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog zijn dagboekaantekingen bewaard gebleven. Deze vormen samen met informatie en citaten […]

Missiezusters achter het gedèk Meer lezen »

Ex Caritate

“Kloosterzusters, nonnen – of vrouwelijke religieuzen – verdwijnen in Nederland uit het straatbeeld. In de afgelopen twee eeuwen kozen tienduizenden vrouwen voor een kloosterleven, in combinatie met werken in de wereld. Ex caritate (‘uit liefde’) is de kortst mogelijke samenvatting van het ideaal dat hen bezielde. Veel omstanders waren diep onder de indruk van de

Ex Caritate Meer lezen »

Congregatieblad

Voor onderlinge informatie verschijnt het Congregatiecontact drie maal per jaar. Daarnaast geven de besturen de Nieuwsstroom uit, deze verschijnt zes maal per jaar. De Commissie Maatschappij en Voorzienigheid liet af en toe een brochure verschijnen rond een actueel gegeven. Deze Commissie is in 2011 opgeheven. Voorjaar 2004; brochure uit over vluchtelingen Najaar 2004; brochure over de

Congregatieblad Meer lezen »

Complete serie gebedenboeken

Vanaf 1 december 2007 verscheen een complete serie gebedenboeken voor de eigen congregatie. Deze zijn gebaseerd op het getijdengebed maar zijn aangepast aan de huidige situatie. Hiermee wordt een lijn doorgezet die twee decennia geleden al is ingezet. Begin jaren negentig maakten enkele zusters losbladige gebedsmappen voor de gebedsdiensten in de namiddag. De structuur van

Complete serie gebedenboeken Meer lezen »