Congregatieblad

congregatiebladVoor onderlinge informatie verschijnt het Congregatiecontact drie maal per jaar. Daarnaast geven de besturen de Nieuwsstroom uit, deze verschijnt zes maal per jaar.

De Commissie Maatschappij en Voorzienigheid liet af en toe een brochure verschijnen rond een actueel gegeven. Deze Commissie is in 2011 opgeheven.

Voorjaar 2004; brochure uit over vluchtelingen

Najaar 2004; brochure over de discussie rondom de hoofddoek

Voorjaar 2005; brochure over de geloften

mei 2005; hulp bij de keuze voor het referendum grondwet Europa

Zomer 2007: brochure over Nederlands onverwerkt Indonesië verleden.