Complete serie gebedenboeken

gebedsboek1Vanaf 1 december 2007 verscheen een complete serie gebedenboeken voor de eigen congregatie. Deze zijn gebaseerd op het getijdengebed maar zijn aangepast aan de huidige situatie. Hiermee wordt een lijn doorgezet die twee decennia geleden al is ingezet.
Begin jaren negentig maakten enkele zusters losbladige gebedsmappen voor de gebedsdiensten in de namiddag. De structuur van deze gebedsdiensten is die van de vespers.
gebedsboek2Maar er werd een bredere keuze uit de psalmen in opgenomen. Hierin komt tot uitdrukking dat dit gebedsmoment de nadruk heeft gekregen in het gemeenschappelijk bidden op een dag.
In 2006 heeft een commissie het materiaal nog eens helemaal doorgenomen. De structuur van de eerdere gebedsmappen is bewaard, maar de gebedsteksten, psalmvertaling en lay out zijn aangepast. Zo is een nieuwe serie gebedsboeken ontstaan, die gemakkelijk is in het gebruik.
gebedsboek3Er is gelet op een goed leesbare letter en op inclusief taalgebruik. De boeken sluiten aan bij de cyclus van het kerkelijk jaar.
Samen bidden in de advent; Samen bidden in de kersttijd; Samen bidden in de paastijd; samen bidden door het jaar;

gebedsboek4

gebedsboek6