‘… baant een stroomdal dwars door het onbewoonbare…’

geloofsbriefIn 2007, bij gelegenheid van ons 155 jarig bestaan, gaven we de geloofsbrief uit:

‘… baant een stroomdal dwars door het onbewoonbare…”.

Deze geloofsbrief is integraal op de website te vinden.