De Congregatie Arme Zusters van het Goddelijk Kind en het gesticht De Voorzienigheid

DSCF0012Zr. Gerardina schrijft bij het 75 jarig bestaanin 1927 het eerste boek, waarin een overzicht gegeven wordt van de groei en verspreiding van de congregatie over een groot deel van Nederland.
De congregatie wordt beschreven vanuit de vrome kijk van het Rijke Roomsche leven.
De Congregatie Arme Zusters van het Goddelijk Kind en het gesticht De Voorzienigheid