In Smarten geboren..

stichters020In 1985 kwam het boek uit over de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten: ‘In Smarten geboren..’. Ook deze congregatie werd gesticht door Pastoor Hesseveld, en in het boek wordt gerefereerd aan onze congregatie. De auteur is Broeder Edesius Boerrigter.